„Dulcis memoria dans vera cordis gaudia”

2021. március 21., vasárnap - 2021. november 11., csütörtök

Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista teremkönyvtárában

A kiállítás címe egy Clairvaux-i Szent Bernátnak tulajdonított himnuszból kiragadott szövegrész (emlékezni rád a szívnek szent örömet ád) kitágítja a kulturális évad témáját (Emlékezet) megengedi, hogy az emlékezésre, mint az Isten és ember, ember és ember kapcsolatának egyik alapvető jellemzőjére szent és profán értelemben egyszerre gondoljunk. A kiállításon a „szentre” emlékeztető szövegeket őrző Biblia, missale, himnárium, martirológium… mellett helyet kapnak a profán emlékezet tárgyiasult megnyilvánulásai: naplók, önéletírások, visszaemlékezések, levelek, krónikák, emlékkönyvek és díszkiadványok.