Vendégségben és emlékezet

2021. március 21., vasárnap

Időszaki kiállítás a Főmonostori kiállítótérben

Milyen érzés tudósként és művészként vendégségbe érkezni egy
szerzetesközösséghez? Milyen érzés és tapasztalat tudósokat
és művészeket látogatóba hívni egy monostorba és egy gyűjteménybe?
Teremt-e közös tudást a vendégség, elmesélhető-e
a közösen szerzett tapasztalat? Erre keresik a választ a vendéglátók
(a szerzetesek, a Bencés Gimnázium diákjai és tanárai),
valamint a látogatók (tudósok, művészek, alkotók), és dolgoznak
együtt a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum gyűjteményeiben. Majd
elmondanak egy történetet tárgyak, vendégtárgyak, szövegek,
alkotások és kortárs installációk segítségével. Eltérő, mégis jól
hangolható trópusok kerülnek egymás mellé: a múlt öröksége és
a jelenkor fragmentumai; az egyházi gyűjtemények és a múzeumok
világa; a szerzetesek, a kutatók, a diákok és a művészek tudása
és kíváncsisága. Ebből készül a kiállítás, amelynek így nemcsak
témája, hanem alkotói módszere is a vendégség.

KURÁTOROK A ...NYITOTT MÚZEUM... kutatás tudós
közössége: Foster Hannah Daisy, Frazon Zsófia, Gadó Flóra, Hermann Veronika, Illés Péter, Schleicher Vera, Szakács Eszter, Toronyi Zsuzsanna, Wilhelm Gábor. Projektvezető: Frazon Zsófia