NYÁRESTI ORGONAHANGVERSENY

2018. június 19., kedd, 17:00

DEÁK LÁSZLÓ

A zenei rendezvény mottója: MEGBÉKÉLÉS A ZENÉBEN.
A 2018. évi pannonhalmi programok vezérgondolatához igazodva a hétköznapokra szervezett sorozat korántsem hétköznapi, ugyanis 20–21. századi zeneszerzők tisztelegnek műveikkel az orgonairodalom fénykorának zsenijei előtt. Izgalmas lesz szembesülni azzal a ténnyel, hogy modern zeneszerzők melyik elődjük nevét tartották érdemesnek továbbörökíteni az utókor számára, ily módon mintegy zenei hitelesítést adva nekik.

Három nagy múltú egyházzenei központ művészének látásmódját ismerhetjük meg: Deák László az Országúti Ferencesek, Kiss Zsolt a pannonhalmi Szent Márton-bazilika, Lakner-Bognár András pedig szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyház orgonistájaként keresi a válaszokat a zenei korszakok között.